dissabte, 28 d’octubre del 2023

SORPRÈN I NO SORPRÈN

 Incivisme a la Rbla. Mossen Cinto, davant nau de cultura