divendres, 31 d’octubre del 2014

ELS MÉS VISTOS DEL MES D'OCTUBRE 2014

Nº1
  
Xerrada de com gaudir dels ocells lliures a VDX a càrrec de Francesc Cardoner, que va donar una idea de conjunt, on el gaudi es centra en el conèixer l'ocell i respectar-lo, i no pas en el posseir-lo.

Nº2

Nyamares florides (Torrent d'En Nonell)

Nº3

Veure aquesta "enbolicada" a l'escultura de la Plaça de Can Cadena de VDX.

dijous, 30 d’octubre del 2014

dimarts, 28 d’octubre del 2014

dilluns, 27 d’octubre del 2014

RECULLS DE LA HISTORIA DE VALLDOREIX

La Guerra de Successió a Valldoreix

L'any 1699 sota el rectorat de Mn. Pere Màrtir Serdà l'església parroquial de Valldoreix s'allargava, enderrocant l'àbsis romànic
Per tal de decorar l'altar major s'encarregà un retaule a l'escultor Joan Vila; Mn. Serdà però no veié el retaule, donat que morí l'11 de juliol de 1703. En el seu testament deixà 40 lliures per al retaule. L'11 de setembre de 1703 prenia possessió com a rector Mn. Francesc Vila de Prat i Saleta, notari de la Cúria Eclesiàstica. L'any 1709 s'acabà el retaule, però no es va poder daurar, tot i així va costar 400 lliures. El 3 de setembre de 1710 Mn. Vila passà com a beneficiat de Santa Maria del Mar a Barcelona. La nit del 31 de desembre de 1710 prenia possessió com a rector de la parròquia, Mn. Pere Joan Dalmau i Paret (Girona 31/3/1676 - l'Ametlla del Vallès 14/6/1740).

Durant els anys de la Guerra de Successió, l'església de Valldoreix va experimentar una profunda transformació i es va fer, a més del retaule de l'altar major, el retaule de la Candelera. Aquest retaule el va fer també l'escultor Joan Vila, amb un cost de 85 lliures. Per tal de pagar-ho, Mn. Dalmau va vendre dues corones d'argent.

Mn. Dalmau va ser testimoni privilegiat dels desastres de la Guerra de Successió a Valldoreix (1702-1715) i deixà les seves impressions en els seus sermons.

Aprofitant l'explicació de les sagrades escriptures justificava la resistència: "lícita és la guerra en defensa de la pàtria, en defensa de la llibertat y privilegis de sos antepassats, encara que sia en contra de son rey; la raó es perque la defensa és natural, y primerament és mirar per la pàtria que per lo rey quan est tira a destruir la pàtria".

Sobre el setge de Barcelona diu: "I ho experimentam, per desgràcia, ab tants sacos (saquejos), cremas de vilas, llochs y casas que fa el exèrcit que des de lo dia 25 de juliol de l'any passat (1713) té lo siti a la ciutat de Barcelona".

El Valldoreix de la Guerra de successió tenia uns 220 habitants.
Les cases més importants eren Can Monmany, Can Barba, Can Major, Can Bartralot (actual Mas Fusté), Can Cadena, Can Trabal, Can Cussó i Can Busquets.


Algunes de les cases de Valldoreix patiren l'assalt de les tropes castellanes, causant la mort de dos homes a Can Carbonell, actual Can Boba: "A 24 de abril de 1714, Bartomeu Cuyas, pages en la casa de Benet Carbonell, per lo contratemps de la guerra no rebe ningun sagrament, per los castellans anant a robar sa casa de dit Carbonell lo mataren". I "A 24 de abril de 1714, Feliciano Carbonell, lo mataren los castellans en sa casa juntament ab lo quondam Bartomeu Cuÿas".

Durant el mes d'agost de 1714, diversos regiments dels exèrcits austriacista i borbònic es desplaçaren pel camí que anava paral·lel a la riera de Rubí, dins el municipi de Canals. Entre les tropes austriacistes desplaçades hem de fer esment del Regiment d'infanteria Mitjans, format per uns 300 fusellers i comandat pel valldoreixenc Francesc Busquets i Pujol (Valldoreix, 1672 - Viena, Austria, 1734).

Algunes cases de Valldoreix, com la Casa Càncer, més tard Can Picanyol foren confiscades com a conseqüència de l'ordre de 1713 del superintendent José Patiño, per no estar sotmeses al rei Felip V i com a conseqüència de la repressió, el 1715 la Casa Rubió estava tancada.

Juanjo Cortes historiador

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta "enbolicada" a l'escultura de la Plaça de Can Cadena de VDX.

dimarts, 14 d’octubre del 2014

COM GAUDIR DELS OCELLS LLIURES A VALLDOREIX


La xerrada es va centrar sobre el lloc on podem veure majoritàriament cada ocell, introduint sobre la diversitat de costums de cada ocell.
 

Tallarol de cap negre 


Tudó

El conferenciant Francesc Cardoner, va donar una idea de conjunt, on el gaudi es centra en el conèixer l'ocell i respectar-lo, i no pas en el posseir-lo.

dilluns, 13 d’octubre del 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure i descobrir aquesta placa en la Plaça del'Estació de VDX, dedicada a la colla els Gausacs per recordar aquesta fita del seu primer castell de vuit.

divendres, 10 d’octubre del 2014

dimecres, 8 d’octubre del 2014

dilluns, 6 d’octubre del 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta corriola en la façana posterior de la Masia de Can Cussó de VDX.

dimecres, 1 d’octubre del 2014