dimarts, 29 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure el pi del mirador de l'estació de VDX que segueix el mateix cami que el de la plaça de l'estació.

Simptomatologia: les agulles de la capçada s'estan assecant i no ha tret brots nous.

dilluns, 28 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN

Veure en el plafó del mercadet de Valldoreix la relació de parades i el número del lloc que els hi correspon.

dimarts, 22 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure la placa de Valldoreix a Mossèn Cinto Verdaguer amb el text de l'oda a Barcelona (1883) en el mur de contenció del mirador de l'estació de Valldoreix

dilluns, 14 de maig del 2018

divendres, 11 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN

Plantilles de diferents animalons dibuixades pel Lluís Vázquez i que servien a
la serralleria Gavaldà per fabricar penells per les cases de Valldoreix

                  

dilluns, 7 de maig del 2018

dissabte, 5 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure aquest ramat de cabres amb dos cabrons (bocs) en el tancat de la Rural de Collserola de Valldoreix

dimecres, 2 de maig del 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta calavera i dues tíbies en un pal de formigó de Fecsa_Endesa davant del Club Esportiu Valldoreix

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Casa de Silvestre Joan Fuster (Casa de Pedra) costruida l'any 1930 en el barri de Mas Fuster.
Notes històriques:
Llicència d'obres sol·licitada el més de novembre de 1930 per Silvestre Joan Fuster i Serracant per fer una casa en els terrenys de propietat seva segons projecte de l'arquitecte Josep Alsina i Botet. La llicència fou concedida el 5 de desembre de 1930 per la Comissió Municipal Permanent de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Elements destacables:
Les finestres amb arc de punt rodó o les finestres amb dintells d'arc rebaixat d'obra vista. El ràfec tradicional i la teulada. Les pilastres del cancell. El fumeral.