dilluns, 17 de desembre del 2007

Pacificadors o " bunkers"

Ja sabem que les obres estan a punt d'acabar...però hi ha una qüestió que ens preocupa: el tema dels Pacificadors - Bams - lomos de burra - Bums - etc...
Sabem que tenen la mida correcta, i l'alçada també; ara bé, la pendent que descriuen, no creieu que es una mica massa pronunciada? Hem constatat que els cotxes baixos piquen amb la part de darrera, amb els maldecaps que això provoca...
Seguirem amb el tema, i potser en farem una enquesta i tot.
Aquesta inquietud de força veïns ja s'ha traslladat a la Direcció Facultativa de l'obra, a la presidenta de l'E.M.D. i al vicepresident , responsable de Serveis i Obres, per que tractin de convèncer a la D.F. per suavitzar les rampes dels pacificadors.

PS : els més animals son els del C/ Pintor Goya, els heu patit ja?

salutacions cordials

Josep Ma. Fe
Secretari de l'AVVCELM