dilluns, 28 de febrer de 2022

MÉS QUE SORPRENENTVeure aquesta  reproducció d'un "Moai" de l'illa de Pascua  en un jardí del barri de la Miranda de Valldoreix.