dilluns, 27 d’octubre de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta "enbolicada" a l'escultura de la Plaça de Can Cadena de VDX.