divendres, 16 de maig de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure les plaques del Passeig Vall en el barri del Monmany de VDX.