dijous, 15 de maig de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquests follets en el jardí d'una casa del carrer Pont de VDX