dissabte, 21 de setembre de 2013

VISITA A LA COL·LECIÓ DE CERÀMICA PRE-INDUSTRIAL 08-09-13

Alfons Romero i Vidal, doctor en biologia, ha reunit, des dels anys setanta fins l’actualitat, una col·lecció específica de tenalles de terrissa i altres atuells de terrisseria que sumen més de dues mil peces. La ceràmica, actualment vehicle d’expressió artística, s’ha convertit en el seu objectiu d’estudi des de tots els punts de vista possibles.

Ha investigat cadascuna de les peces, descrit, fotografiat, catalogat i en fa difusió escrivint llibres que són un referent pels amants d’un dels oficis artístics més antic i més extensament practicat arreu del món. Ha adaptat l’espai de casa seva a Sant Cugat per encabir-les i les ha instal·lat com un petit museu de manera que en ressaltin les peculiaritats de cada peça, arreplegant la uniformitat  d’un conjunt amb distintius semblants o distingint els trets propis d’una zona geogràfica.Les mostra als amics, a grups interessats per la col·lecció a qui dona tota mena d’informació sobre els seus orígens, la datació, funció, les característiques tècniques, els aspectes formals i estilístics o la simbologia dels elements decoratius que ajuden a contextualitzar la ceràmica com un producte amb base cultural, social o econòmica. La darrera setmana, un grup, organitzat per en Josep Mª Fe, varem fer un recorregut per aquest espai tan singular atents a la reconstrucció del clima cultural que impregna el món de la ceràmica.

L’ interès principal de la col·lecció és el contingut de peces representatives de diferents períodes entre les que podem moure’ns i observar l’exquisida creativitat humana en algunes obres singulars i estètiques i també conèixer la història a través de més de set segles de ceràmica. Procedeixen de totes les regions amb centres de producció importants i han estat realitzades amb procediments artesanals, excloses les peces seriades de fabricació industrial.L’entusiasme i rigor de les explicacions d’Alfons Romero ens fa valorar la realització d’un objecte senzill, fet amb un material tan comú com és l’argila i la gran habilitat dels ceramistes per aconseguir integrar l’estètica a la funció. El pensador i crític d’art anglès Herbert Read deia que la creativitat d’un poble, la seva delicadesa i sensibilitat, es pot avaluar clarament a través de la seva ceràmica.

IMMA PUEYO

Historiadora i crítica d’art