dilluns, 23 de setembre de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure la transformació de l'antic camp de futbol en el barri del Monmany de VDX.