dilluns, 13 de maig de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure les plaques del passeig Garsa en el barri del Mas Roig de VDX.