divendres, 10 de maig de 2013

RECULLS DE LA HISTORIA DE VALLDOREIX

Sant Martí, l'església perduda a Valldoreix

A moltes de les poblacions vallesanes properes a Collserola trobem una gran quantitat de topònims d’origen pirinenc (Cerdanyola, Ripollet, Gausac, etc.) importats durant la repoblació carolíngia del s. IX que van fer ceretans, pallaresos, occitans i ripollesos, entre d’altres. Tot apunta que una part de Valldoreix podria haver estat repoblada per un grup d’habitants de la població de Sant Martí de Canals, al Pallars Jussà, que portaren el topònim Canals i l’advocació a Sant Martí, edificant l’església de Sant Martí de Busquerons.

Des de principis del segle XII tenim notícies documentals de l’existència a Valldoreix de l’església de Sant Martí de Busquerons. La seva advocació ens indicaria però, una existència anterior ja des d’època carolíngia. Les notícies documentals la situen pels voltants de la plaça mas Roig i a prop del castell de Canals. L’església funcionà durant tota l’edat mitjana i bona part dels segles moderns, rebent nombroses donacions i deixes pies.

Des del segle XVI, l’església estava en mal estat i les diferents visites pastorals manen que es facin obres de millores. El 1575 es produí una important reforma a càrrec de Joan Albespí, Lluís Gener i Bartomeu Canals. Les obres consistiren a fer una nova coberta de fusta, rajola i teula; la construcció d’una paret de pedra i morter; canviar de lloc el portal d’entrada perquè quedés orientat cap al castell de Canals, fent el portal de pedra de Campanyà; fer una porta d’àlber amb pany de ferro i refer el paviment interior amb rajoles i unes grades exteriors. A més a més, es va fer un altar de pedra i una pica de terra cuita. El 1584 es beneí una campana a la qual posaren per nom Bartomeu Martí. El 1622 s’instal·là un retaule obra del pintor Pau Torrens. La capella serví durant la seva existència per a les reunions de l’Ajuntament de Canals.

El batlle i els regidors es reunien en consell i també es feien les assemblees locals. El pregoner de Canals feia les “crides” a la porta de l’església i, fins i tot, un cop s’enrunà, continuà amb els pregons i bans a la porta de Sant Martí “a son de trompeta y fijado en la pared de una capilla derruida que se halla dentro de un bosque del término de Canals-Roges”. L’antic municipi de Canals o Canals Roges utilitzà al llarg de la seva existència i fins a la seva integració al municipi de Sant Cugat a mitjan segle XIX un segell oval de 35x30 mm amb la imatge d’una mitra i les inicials S. M. El segell tenia la llegenda “DE LA QUADRA DE CANALS+”. Les sigles S. M. signifiquen Sant Martí i la mitra és la representació iconogràfica de Sant Martí, bisbe de Tours. Aquest segell és semblant al d’altres poblacions o parròquies sota l’advocació de Sant Martí i es conserva com a validació de molts documents generats pel municipi de Canals.

L’arqueologia no ens ha localitzat l’emplaçament exacte i saber on estava i com era aquesta església continua sent un dels enigmes de la història de Valldoreix.

Juanjo Cortés historiador de Valldoreix