dimecres, 10 d’abril del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure aquest hort en una casa del barri de Can Cadena de VDX.