dimecres, 7 de novembre del 2012

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure un abans i un desprès d'aquest plafó
 ceràmic de la Verge de Montserrat a la pica de la Masia de Can Cussó de VDX