dissabte, 24 de juliol del 2010

SORPREN I NO SORPREN


Veure a la Santíssima Trinitat a la façana d'una casa en el camí del Mas Roig al Mas Fuster.