dissabte, 24 de juliol del 2010

SORPREN I NO SORPREN

Maqueta escala 1:32

Estació Els Xops

Estació Mas Roig

Màquines de tren a vapor


Veure aquesta maqueta de tren en un jardí de VDX.