dilluns, 19 de juny del 2023

MÉS QUE SORPRENENT

 Veure aquest "Cupresus Cafeterus" en un jardí del barri de la Miranda de Valldoreix