dilluns, 23 de gener del 2023

EL CANT GREGORIÀ CONFERÈNCIA CANTADA

CONFERÈNCIA CANTADA SOBRE EL CANT GREGORIÀ  A CÀRREC DE JOSEP MARIA MASCLANS I SEGURA. 

IMPRESSIONS DEL CONFERENCIANT 

Vull donar les gràcies a l'Associació de Veïns de Ca n'Enric La Miranda per haver-me donat l'oportunitat de fer la Conferència Cantada sobre el Cant Gregorià.

L'elecció de l'espai ha estat magnífica ja que l'Església de Sant Cebrià és bellíssima i té unes mides i una sonoritat molt idònies per a una conferència com aquesta.

Agraeixo també la promoció que se n'ha fet que ha donat com a resultat que l'església estigués ben plena.

Els mitjans tècnics: taula, projector d'imatges, micro, etc. han estat idonis i han funcionat a la perfecció. Tot i que, gràcies a la bona sonoritat de l'espai, la sonorització no ha estat imprescindible.

El servei humà que m'ha atès per resoldre la instal·lació primer, i les possibles incidències informàtiques i/o tècniques després, ha estat molt atent i eficaç.

Tot ha funcionat a la perfecció.

I el que més celebro és que tothom en va sortir molt satisfet. Tot plegat al voltant d'un tema que sembla per a minories però que, en aquest cas, ha interessat força persones.

Gràcies novament,

Josep Maria Masclans i Segura

Enllaços YouTube: 

 https://youtu.be/mVBdJ7WkxxI

https://youtu.be/ExoitXMmmpY

https://youtu.be/4IdoY08PWxA