dissabte, 7 de maig de 2022

SORPRÈN I NO SORPRÈN

 
Veure aquest número de dimensions gegantines en una casa del passeig Rubí