dilluns, 27 de maig de 2019

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest "Totem" en una casa del Barri del Mas Roig de Valldoreix