dijous, 5 de juliol de 2018

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest penell amb la silueta d'una bruixa i la seva escombra a la teulada d'una casa del carrera Pintor Goya del barri la Miranda de VDX.

Afegitó:  Moltes gràcies a Gavaldà Serrallers
 http://www.gavaldalopez.com/web/index.php