dilluns, 5 d’octubre de 2015

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquestes gàrgoles en una casa del Passeig Roser de VDX