dilluns, 19 d’octubre de 2015

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Casa Ausió, projectada per encàrrec del Sr. Eduard Ausió en la Rambla Jardi, 148 a l'arquitecte Lluís Corratgé i Torrent.

Els elements més destacats son la galeria de ponent, la tribuna de la façana nord, el porxo d'entrada i la pèrgola. 

Construcció grandiosa i grandiloqüent on el més destacable és la volumetria i façanes del cos de galeria de ponent, de planta baixa i dos pisos amb una superposició d'elements d'estil molt eclèctics.

En la planta semisoterrani les obertures són rematades amb arcs rebaixats de totxo o amb una arcada de mig punt de dues rosques de totxos. En la planta baixa, la galeria està formada per una sèrie de tres arcades de mig punt recolzades en unes dobles columnes d'imitació de romànic, finalment la planta primera la formen sengles columnes cilíndriques sense capitell, la galeria està tancada per unes pilastres quadrades de pedra acabades en un capitell. Ambdós elements, pilastres i columnes cilíndriques recolzen una gran biga de fusta sobre la qual hi ha una gran cornisa o ràfec amb caps de biga motllurats de fusta.

En la façana nord, una tribuna que s'estén entre la planta soterrani i la planta baixa repeteix els elements de la planta soterrani però en la planta baixa simplement s'obren una sèrie de finestres tractant de fer un conjunt o "bow-window".

En la planta soterrani i baixa, la façana està revestida de pedra natural no escairada, el revestiment es perd a l'alçada de la terminació de la planta baixa en el que és una pirueta de composició manierista.

A la façana sud o d'accés hi ha un porxo d'entrada amb arcada de totxo i una pèrgola o envigat sobre dobles columnes dòriques.