dimarts, 2 de juny de 2015

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest colomar de l'any 1.953 en una de les terrasses del Mas Fuster de VDX.