dimarts, 9 de setembre de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest estanyol en el jardi d'una casa del Passeig Ametller de VDX.