dimarts, 17 de juny de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure les plaques del Carrer Olimpia en el barri del les Bobines de VDX.