dimarts, 20 de maig de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta granota de pedra artificial en un estanyol de l'Avgda. Castellot de VDX.