dimarts, 1 d’abril de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure la torre Barcelona de l'any 1922 en l'Avgda Alcalde Ramon Escayola de VDX.