dimarts, 18 de març de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure les plaques de carrers amb nòms de plantes aromàtiques en el barri de Sant Jaume de VDX.