dilluns, 13 de gener de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure les plaques del carrer Sant Francesc del barri de Can cadena de VDX.