dissabte, 25 de gener de 2014

ACTUALITAT A VALLDOREIX


Recollida de signatures per "nova vialitat" a VDX, "si a la doble direcció"