dilluns, 23 de desembre de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta campaneta a l'entrda d'una casa del Passeig Violetes de VDX.