dimarts, 23 d’abril de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure les plaques del carrer Faisà en el barri del Regadiu de VDX.