dijous, 7 de juny del 2012

HORTS URBANS DE VALLDOREIXVeure l'estat dels horts urbans i el seu accès VDX 07_06_12