dissabte, 4 de setembre del 2010

SORPREN I NO SORPRENVeure des de fa més de tres mesos,aquest Seat 600 en mig del pas de vianants en un carrer de VDX.