dimecres, 12 de desembre de 2018

OCELLS DE VALLDOREIXPit Roig cantant a la punta d'un avet blau en el barri de la Miranda
Cant del Pit Roig: http://www.aguaita.cat/noticia/8939/video/espectacular/cant/pit-roig/mig/parc/natural/dels/ports