dimarts, 6 d’octubre del 2015

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Casa projectada per encàrrec del Dr. Pere Puig i Roig en el Passeig Roser i que fou un destacat ginecòleg i autor del llibre "Para una generación mejor".

Es una de les primeres edificacions que formà part de la urbanització promoguda per Joan Borràs. La capella de la casa feia les funcions de capella d'estiueig fins la inauguració de l'església de l'Assumpció. Durant la Guerra Civil (1936-39) a l'esmentada capella s'hi van fer misses catacumenals.

La finestra veneciana de la façana principal i els remats ornamentals clàssics de les obertures. El ràfec i coronament

Xalet de línia clàssica, molt sobri i caracteritzat per un remat de cornisa d'ordre corinti i un volum sobresortint corresponent a una capella privada, en la façana a migdia amb una finestra veneciana que constitueix l'element més important de la composició.


Destaquen el túnel, la capella i la cisterna al seu interior. Les proporcions reflexen la regla àuria o del nombre d'or (Nombre fi, Ø =0,618) i s'estenen tot l'edifici i elements de composició com la relació d'alçades de finestres i balcons, la ubicació de les obertures, etc.