dissabte, 25 d’octubre del 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure que a VDX no tenim castanyera, però si tenim "castanyer" el Diego amb les millors castanyes de Valldoreix.