dimecres, 8 d’octubre del 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest fanal antic en l'entorn de la Masia de Can Cussó de VDX