dimarts, 11 de març de 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈN





Veure l'antiga papereria "El Pati" en el Barri del Mas Roig de VDX.