dimarts, 18 de febrer del 2014

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure les plaques del carrer Canari del barri del Mas Roig de VDX.