dimarts, 26 de novembre de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN

Veure les plaques del Passeig Violetes en el barri de Can Cadena de VDX.