dimarts, 5 de novembre del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN
 Veure les plaques del Passeig de la Piscina en el barri del Monmany de VDX.