dilluns, 21 d’octubre del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquesta estrany senyal en el mercadet de VDX. 19_10_13