dimarts, 15 d’octubre del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN Veure les plaques del carrer Rusc en el barri de la Barceloneta de VDX.