dimecres, 4 de setembre del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure en el número 22 de l'Agda. Joan Borràs un edifici molt senzill, dins la tradició mediterrània, amb un pòrtic dòric d’accés i una torre posterior. L’edifici està rematat amb un ràfec amb caps de biga de fusta i teulada de teula plana.