dimarts, 10 de setembre del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta xemeneia en una casa del Passeig Prat, barri del Monmany de VDX.