dilluns, 2 de setembre de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure les plaques del carrer del Molí en el barri de Sant Jaume de VDX.