dimecres, 3 de juliol de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure en el 52-54 de l'Avinguda Joan Borràs una edificació amb coberta de teula plana, amb dos pendents a cada un dels volums, un faldó truncat a la façana principal i ràfec amb canvi de pendent suportat per caps de biga. Rematen la coberta unes boles a l’encreuament de les encavallades.