dimecres, 10 de juliol del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN

 

Veure aquest porc senglar en un passeig nocturn pel carrer Greco del barri la Miranda de VDX.  10_07_13  1,30h